• Home

Richtlijn Torenkranen hoofdstuk 9 aangepast

Toelichting Machinistenliften

Met het “Besluit van 19 september 2016, houdende wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit en enige andere besluiten in verband met het aanbrengen van enige technische en juridische verbeteringen en enige andere kleine wijzigingen; Staatsblad 2016/341”, is de keuringsverplichting voor machinistenliften gewijzigd.

De verplichte keuringen door een aangewezen keuringsinstelling (CBI) na opstelling en periodiek (6-maandelijks), is per 30 september 2016 vervallen.

In de Richtlijn Torenkranen is hoofdstuk 9 aangepast. Er is toegevoegd dat de machinistenlift periodiek moet worden gekeurd, samen met de keuring van de torenkraan waaraan deze is bevestigd. Deze periodieke combi-keuring wordt jaarlijks door een deskundige uitgevoerd en elk 2e jaar door een CBI.
 

Richtlijn Torenkranen een feit

Een veilige kraan is toch de basis

De Richtlijn Torenkranen is officieel gelanceerd. In aanwezigheid van belangstellenden uit bouw, overheid en industrie ontvingen de heer E.R. Muller van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) en mevrouw M. Zuurbier van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een ‘link’ naar de website uit handen van de heer M.J.M. Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland.

Achtergrond totstandkoming
Dagelijks wordt op grote schaal gebruik gemaakt van torenkranen. Aan het gebruik hiervan kunnen grote risico’s verbonden zijn. Dat geldt voor alle partijen in de keten die met torenkranen te maken hebben. Dat varieert van vergunningverstrekker, via opdrachtgever, constructeur en leverancier tot en met gebruiker. Zij worden stuk voor stuk aangesproken op hun verantwoordelijkheid, zo blijkt uit de rapporten van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid.

De rapporten maakten duidelijk dat er een belangrijke lacune is tussen de controle op het ontwerp en de bouw van machines, zoals torenkranen. Daarnaast is gebleken dat ook bij de overdracht door de fabrikant van een torenkraan vanuit de nieuwbouwfase (het Machinerichtlijn-traject) naar de gebruiksfase (Arbobesluit) geen (verplichte) controle plaatsvindt.

Dit vormde voor Bouwend Nederland aanleiding om voor de gebruikers van torenkranen een richtlijn op stellen waarin alle aspecten rond de veilige inzet van torenkranen, helder bijeen zijn gebracht. De Richtlijn is daarnaast bedoeld voor alle partijen die te maken hebben met het toezicht op het gebruik van torenkranen, zoals overheden en lokale instanties.

Bij de samenstelling van de richtlijn vormden de veiligheidsaspecten, milieuaspecten en gezondheidsaspecten de rode draad. Ook aan commerciële, milieu- en gezondheidsaspecten is aandacht besteed. De richtlijn geeft de stand van de wetenschap weer en krijgt vorm in de website www.richtlijntorenkranen.nl die via PC, tablet én mobiele telefoon toegankelijk is. Door de digitale uitvoering kan de richtlijn op eenvoudige en snelle manier up to date worden gehouden. In dit kader kan via de site ook commentaar kenbaar worden gemaakt en kunnen vragen worden gesteld. Bij actualisering van de website kan een commissie van deskundigen daarmee rekening houden.

De indeling van de Richtlijn Torenkranen is in grote lijnen:

  • Inleiding
  • De eerste inzet van een torenkraan
  • Omgevingsfactoren
  • Opstelling
  • Gebruik
  • Personeel
  • Arbeidsomstandigheden
  • Documenten
  • Keuringen

De Richtlijn is rijk geïllustreerd en voorzien van tal van praktische voorbeelden. In de Richtlijn zijn verder een groot aantal checklists, een demarcatieoverzicht van verantwoordelijkheden, draaiboeken, praktijkvoorbeelden en controlelijsten opgenomen.


Meer informatie
Richtlijn Torenkranen
Martin Franke | Beta PR & Media
T. 070 427 5200
E. .
W. www.richtlijntorenkranen.nl
 

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.