• Home

0 Voorwoord

In 2008 gebeurde een ernstig ongeval met een torenkraan in Rotterdam. Het ongeval was één in een rij van ongevallen die de voorafgaande jaren hadden plaatsgevonden. Daarom heeft de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) een onderzoek ingesteld, parallel aan het onderzoek van de Arbeidsinspectie.

Het OVV-onderzoek bracht een belangrijke lacune aan het licht met betrekking tot de controle op het ontwerp en de bouw van machines, zoals torenkranen. Niet alleen op het ontwerp en de bouw, maar ook bij de overdracht door de fabrikant van een torenkraan vanuit de nieuwbouwfase (het Machinerichtlijn-traject) naar de gebruiksfase (Arbobesluit) vindt geen (verplichte) controle plaats.

Dit vormde aanleiding om voor de gebruikers van torenkranen een richtlijn op stellen waarin alle aspecten rond de veilige inzet van torenkranen, helder bijeen zijn gebracht. De Richtlijn is daarnaast bedoeld voor alle partijen die te maken hebben met het toezicht op het gebruik van torenkranen, zoals overheden en lokale instanties.

De rode draad in deze richtlijn wordt gevormd door de veiligheidsaspecten, milieuaspecten en gezondheidsaspecten. Commerciële aspecten komen in deze richtlijn niet aan de orde. Milieuaspecten worden behandeld in hoofdstuk 1, paragraaf 1.4.6 (Duurzaamheid / MVO). Gezondheidsaspecten komen aan de orde in hoofdstuk 7.

De Richtlijn moet bijdragen aan het veilig werken met en een verhoogde bewustwording van de risico ’s die zich voordoen bij de inzet van torenkranen. De invulling van diverse taken en verantwoordelijkheden wordt hierin met name beschreven. 

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.